Sustainable freight deliveries in the pedestrian zone: facilitating the necessity

Door het verbod op gemotoriseerd verkeer in de recent uitgebreide voetgangerszone in Brussel moeten logistieke dienstverleners hun gewoontes aanpassen als ze er goederen leveren. In deze paper geven we een overzicht van de gekende effecten van andere voetgangerszones op stedelijk goederenvervoer om een goed zicht te krijgen op welke effecten best gemonitord kunnen worden in Brussel. De link tussen voetgangerszones en stedelijk goederenvervoer wordt echter weinig gemaakt in bestaand onderzoek. Daarom werd het overzicht uitgebreid met de effecten van maatregelen die veel gelijkenissen vertonen met het invoeren van een voetgangerszone: tijdsvensters en verschillende voertuigbeperkingen. Er blijken twee soorten effecten te zijn: economische effecten voor de commerciële stakeholders die de vraag naar stedelijk goederenvervoer gaan beïnvloeden en veranderingen in het eigenlijke transportsysteem waardoor de stakeholders hun gedrag moeten aanpassen. Omdat het bestaand onderzoek zo beperkt is, stellen we voor het monitoringsysteem voor Brussel te enten op de evaluatiekaders van bestaande Europese onderzoeksprojecten rond stedelijk goederenvervoer en een aantal maatschappelijke en milieueffecten continu op te volgen. We stellen ook voor om op verschillende manieren gegevens te verzamelen: logistieke dienstverleners en ontvangers van goederen structureel bevragen en zoveel mogelijk data gebruiken die nu al automatisch verzameld worden.


Download PDF (en)

Sara Verlinde, Bram Kin, Mathieu Strale & Cathy Macharis

State of the art paper