Remarques préliminaires concernant le plan d’aménagement du piétonnier

Deze nota verzamelt de lessen uit een werkseminarie van leden van het BSI-BCO over het heraanlegplan voor de voetgangerszone, ontworpen door de bureau SumProject. Een aantal vragen kwam bovendrijven die evenzovele onderzoeksvragen zijn. Hoewel het gaat om een eerste kader, bevat deze nota toch een aantal pragmatische bedenkingen die het project nog kunnen verbeteren. De eerste reeks bedenkingen gaan over de sterke bepaling van het gebruik van de ruimte, wat kan leiden tot uitsluiting of dominantie in de publieke ruimte. Een tweede as gaat over de mogelijke evoluties in de toekomst die vandaag geprangd zitten in het compromis tussen leefbaarheid en economische dynamiek van het stadscentrum. Verder is er de vraag naar de verhouding tussen de huidige heraanleg en het patrimonium, zowel op het vlak van het bouwvolume en -type als functies. Tenslotte zijn er een aantal vragen over de scheiding tussen het beheer van de openbare ruimte en de mobiliteit, opnieuw gesteund op het compromis tussen leefbaarheid en economische dynamiek in een mistige samenhang van het gehele project.


Download PDF (fr)

Eric Corijn, Pierre Vanderstraeten & Julie Neuwels

Position paper