Qu’est-ce qu’un espace public ?

De publieke ruimte is een open vrij toegankelijke, reële of virtuele, ruimte waarin elke vorm van sociale interactie mogelijk is. Deze tekst poogt een aantal elementen van het project publieke ruimte te duiden: de relatie tussen ruimtelijke orde en sociale interactie, de tijd-ruimte waarin menselijk handelen is gesitueerd, de historische gelaagdheid in de specifieke ruimtelijke ordening van elke economische periode,  beschaafde gedragsregels die het publieke mogelijk maken, de spanning tussen private, communautaire en echte publieke ruimte, hoe het patrimonium de ruimte kenmerkt, het belang van politiek en cultureel beleid… De ruimte wordt gemaakt door een samenspel van architecten en planners, politici en administraties, middenveld en bevolking. Al deze elementen dragen bij tot de complexe eigenheid van het publieke en moeten bij de aanleg van een voetgangerszone zorgvuldig worden bewaakt. Dat kan niet zonder controverse en conflict.


Download PDF (fr)

Eric Corijn & Pierre Vanderstraeten

State of the art paper, Position paper