Monitoring the impact of pedestrianisation schemes on mobility and sustainability

De uitbreiding van de voetgangerszone in Brussel verwekte hevige discussies over de gevolgen voor mobiliteit en leefmilieu. In afwezigheid van een integrale monitoring werd de geloofwaardigheid en juistheid van de gepubliceerde data door vele belanghebbenden in vraag gesteld. Daarenboven werden sommige geponeerde effecten niet gesteund door consistente gegevens. Deze bijdrage geeft op basis van de literatuur een overzicht van de mogelijke impact op mobiliteit en duurzaamheid. Op basis van beschikbare gegevens wordt dan de impact van de uitgebreide voetgangerszone in het Brusselse stadscentrum aangegeven. Er worden specifieke aanbevelingen gedaan om de impact inzake verkeer, modal split, parkeren, luchtpollutie, energieverbruik, veiligheid, geluid, financiën en gezondheid te monitoren.


Download PDF (en)

Imre Keseru, Nils Wuytens, Bas de Geus, Cathy Macharis, Michel Hubert, Thomas Ermans & Céline Brandeleer

State of the art paper, Literature review