Lokale economische aspecten van voetgangersgebieden: een beknopt literatuuroverzicht

Deze beknopte literatuurstudie toont aan dat onderzoek naar de impact van het autovrij maken van binnenstedelijke handelscentra op de lokale economische activiteit erg versnipperd is. Ondanks de contextafhankelijkheid wijzen de meeste gedocumenteerde, economisch succesvolle cases op een gemiddelde toename van zowel het aantal bezoekers, van de omzet van kleinhandel en horeca, en van de huurprijzen in de autovrij gemaakte kernwinkelgebieden. Succesfactoren die uit de cases afgeleid kunnen worden, zijn de aanwezigheid van een bepaalde kritische massa van bewoners in het stadscentrum, de aanwezigheid van een performant openbaar-vervoernetwerk, een relatief lage mate van autoafhankelijkheid van de stad, en een flankerend beleid gericht op het ontmoedigen van suburbane en perifere grootschalige kleinhandel. Ketenwinkels, voornamelijk in de sector kledij en aanverwanten, net als restaurants, hebben doorgaans baat bij een voetgangerszone, wat vaak niet het geval is voor handelaars in dagdagelijkse producten en volumineuze goederen.


Download PDF (nl)

Kobe Boussauw

State of the art paper