Le centre-ville : un espace multifonctionnel

Deze bijdrage belicht de verschillende socio-economische functies van een stadscentrum vanuit een stadsgeografisch perspectief. Eerst focussen we op de belangrijkste kenmerken van de manier waarop Europese stadscentra zich onderscheiden van het andere stadsweefsel. Dat laat toe om te begrijpen hoe belangrijk de historische centraliteit nog steeds is, zelfs na de stedelijke revolutie. Tot op vandaag concentreren stadscentra immers nog steeds de stedelijke basisfuncties, ondanks de toenemende verschuiving van handel en diensten naar de periferie en het stedelijk hinterland. Vervolgens geven we een kort overzicht van de erg diverse socio-economische functies die een stadscentrum invult. Activiteiten als wonen, administratie, handel, publieke dienstverlening, toerisme en vrijetijd gaan er hand in hand. Deze diversiteit brengt ook een heel aantal verschillende gebruikers samen, variërend van tijd tot tijd. De ruimtelijke gelaagdheid is net daarom complex en genuanceerd, en is vaker verticaal dan horizontaal georiënteerd. Dit samengaan van functies creëert zeker positieve interacties, maar ook conflicten en concurrentie, die zich vaak vertalen op via vastgoedmarkt.


Download PDF (fr)

Jean-Michel Decroly & Benjamin Wayens

State of the art paper