L’architecture des débats : les imaginaires mobilisés

De Brusselse voetgangerszone heeft vele standpunten en controverses opgeleverd. Die gaven de gelegenheid aan de deelnemers niet alleen standpunten over de voetgangerszone te ventileren, maar ook over hun opvattingen over de stad, over Brussel of over de publieke ruimte. Het ging over de stedelijke verbeelding, over de visies van elkeen voor Brussel, de publieke ruimte, de mobiliteit, de ongelijkheid, de economie…Deze bijdrage analyseert die beelden vanuit de lezing van de controverses: een stad voor de burgers, duurzaam, open, veilig, cosmopolitisch, rechtvaardig, economisch, aantrekkelijk, participatief, reflexief, goed bestuurd… Het artikel besluit met drie onderliggende opvattingen over de publieke ruimte, dikwijls verborgen in de argumentaties: de economische publieke ruimte, de politieke publieke ruimte en de culturele publieke ruimte. In de onderlinge verhouding zal zich de toekomst van de voetgangerszone ongetwijfeld afspelen.


Download PDF (fr)

Jean-Louis Genard, Mathieu Berger & Linus Vanhellemont

Original Research