Bas de Geus (VUB – MFYS)

Bas de Geus is senior onderzoeker, verbonden aan de onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie van de VUB. Zijn onderzoek is voornamelijk gericht op de gezondheidseffecten van fietsen als transportmiddel. Daarbij worden de verschillende aspecten zoals fysieke activiteit, ongevallen en de blootstelling aan luchtverontreiniging bestudeerd. De omgevingsfactoren die een invloed hebben op fysieke activiteit en fietsen worden bij jong en oud geanalyseerd.

Dans le cadre du BSI-BCO, Bas de Geus a écrit :

A brief guide to the air of Brussels

Monitoring the impact of pedestrianisation schemes on mobility and sustainability