Sara Verlinde (VUB – MOBI)

Sara Verlinde is gespecialiseerd in stedelijke logistiek. Haar onderzoek focust op freight flow consolidation concepts and off-hour deliveries. Ze werkt mee aan verschillende (inter)nationale onderzoeksprojecten rond de evalutie van strategieën en beleidsmaatregelenen rond slimmere stedelijke logistieke oplossing.