Cathy Macharis (VUB – MOBI)

Cathy Macharis is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke wetenschappen, Managementschool Solvay. Zij is hoofd van de onderzoeksgroep MOBI (Mobility, Logistics and Transport Technology Research Group). Zij doceert duurzame mobiliteit en logistiek, operationeel beheer en logistiek en Supply Chain Management Zij was en is betrokken bij verscheidene nationale, regionale en Europese onderzoeksprojecten omtrent duurzame logistiek, stedelijke mobiliteit; milieuvriendelijke voertuigen en verplaatsingsgedrag. Zie ook www.mobi.vub.ac.be. Zij is tevens voorzitster van de Brusselse Mobiliteitscommissie en vice-voorzitster van het Europese netwerk NECTAR.