Kobe Boussauw (VUB – Cosmopolis)

Kobe Boussauw is professor in de master stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zijn analytisch en beleidsondersteunend onderzoek focust op de onderlinge relaties tussen mobiliteit, planning en de gebouwde omgeving. Centrale thema’s in zijn werk zijn nabijheid als ruimtelijke kwaliteit, stedelijke leefbaarheid en duurzaamheid.